Á Hậu 1 Hoa Hậu Dân Tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May

Giám khảo F- IDOL

truong-thi-may-giam-khao-f-idol-7.jpgtruong-thi-may-giam-khao-f-idol-3.jpgtruong-thi-may-giam-khao-f-idol-4.jpgtruong-thi-may-giam-khao-f-idol-2.jpgtruong-thi-may-giam-khao-f-idol-6.JPGtruong-thi-may-giam-khao-f-idol-1.JPGtruong-thi-may-giam-khao-f-idol-5.JPG