Giải Vàng Siêu Mẫu 2010 Ngoc Tình

Ngọc Tình - YOGA

ngoc-tinh-yoga-00.jpgngoc-tinh-yoga-05.jpgngoc-tinh-yoga-04.jpgngoc-tinh-yoga-01.jpgngoc-tinh-yoga-03.jpgngoc-tinh-yoga-06.jpgngoc-tinh-yoga-08.jpgngoc-tinh-yoga-02.jpgngoc-tinh-yoga-07.jpg