Giải Vàng Siêu Mẫu 2010 Ngoc Tình

Ngọc Tình - Ninja

ngoc-tinh-ninja-03.jpgngoc-tinh-ninja-02.jpgngoc-tinh-ninja-00.jpgngoc-tinh-ninja-04.jpgngoc-tinh-ninja-01.jpg