Giải Vàng Siêu Mẫu 2010 Ngoc Tình

Ngọc Tình - Với đồ lót

ngoc-tinh-voi-do-lot-08.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-04.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-02.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-07.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-00.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-05.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-06.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-03.jpgngoc-tinh-voi-do-lot-01.jpg