Giải Vàng Siêu Mẫu 2010 Ngoc Tình

Ngọc Tình - Áo dài khăn đóng của nhà thiết kế Công Trí

ngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-00.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-09.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-06.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-03.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-04.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-08.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-10.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-05.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-07.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-02.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-11.JPGngoc-tinh-ao-dai-cua-ntk-cong-tri-01.JPG