Steam

桑拿湿传统医学所用的叶子药用植物如:柚叶,艾草叶,尤加利,远...
效果:

加强皮肤的血液循环。当蒸汽扩张毛孔的污垢,容易清洗。

奖的感情,增强抵抗力,预防感冒。

新细胞再生加强,使你全身皮肤明亮的粉红色,光滑

蒸汽作用于情绪和紧张(压力):神经反应快速加热桑拿,消除疲劳的头脑可以感到舒适,让你一个人睡,深度睡眠的“再休息,恢复精力。

nadam-spa-steam-hcm-8.JPGnadam-spa-steam-hcm-7.JPGnadam-spa-steam-hcm-1.JPGnadam-spa-steam-hcm-2.JPGnadam-spa-steam-hcm-3.JPGnadam-spa-steam-hcm-4.JPGnadam-spa-steam-hcm-5.JPGnadam-spa-steam-hcm-6.JPG