Sauna

干桑拿结合草本植物如冬瓜味,南瓜,甜菜菠萝,甜瓜...
此外,水被施加到蒸汽机添加或柠檬油放电产生放松的舒适感。

效果: 桑拿也有助于你的身体能量的消耗和分解一定量的脂肪,从而达到减少脂肪轻轻而不被皮肤皱纹的目的。

当干燥的蒸汽通过提高机体温度可以杀死细菌,寄生虫和真菌,帮助净化身体,以恢复皮肤细胞。

刺激增强了人体的免疫系统,通过汗液增加毒素的排泄,皮脂清洁,增强血液循环健康和营养皮肤更加光滑。

精神放松,减轻疼痛和疲劳。

 

2L7A2483.JPG2L7A2330.JPG2L7A2494.JPG2L7A2236.JPGnadam-spa-sauna-hcm-3.JPGnadam-spa-sauna-hcm-8.JPGnadam-spa-sauna-hcm-2.JPGnadam-spa-sauna-hcm-7.JPGnadam-spa-sauna-hcm-4.JPGnadam-spa-sauna-hcm-1.JPGnadam-spa-sauna-hcm-5.JPGnadam-spa-sauna-hcm-6.JPG