Người Mẫu Hữu Long

Hữu Long lạ mắt với trang phục SkinConcept

huu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-006.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-002.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-009.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-005.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-008.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-010.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-000.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-003.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-007.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-004.jpghuu-long-la-mat-voi-trang-phuc-SkinConcept-001.jpg